* กรุณานัดล่วงหน้าอย่างน้อย 24 ชั่วโมง

* วันอังคาร,วันพฤหัสบดี --> หมอณัฐพล เวลา 9.00-12.00 น.

* วันพุธ,วันศุกร์ --> หมอหทัยรัตน์ เวลา 9.00-12.00 น.

  ระบบนัดการตรวจ หูคอจมูก ออนไลน์